Waar staan we nu?

GBI staat voor een stevige innovatie in de complexe omgeving van inkomen volgend uit de Participatiewet. We hebben minimaal twee tot drie jaar nodig om dit zorgvuldig en betrouwbaar te doen. Een aantal gemeenten is al een heel eind op dreef met de verbetering van dienstverlening en de digitalisering daarvan. Zij leveren de resultaten in een aantal releases op. Met de Aanvraag Levensonderhoud zijn we vergevorderd. De planning is dat vanaf eind 2017 de eerste gemeenschappelijke producten gefaseerd in gebruik worden genomen door de gemeenten die daar klaar voor zijn.

Producten en briljantjes

Los van het gemeenschappelijke ontwikkeltraject zijn de deelnemende gemeenten op twee andere fronten actief.
Alle deelnemende gemeenten werken gelijktijdig aan andere producten zoals: Informatie Gestuurd Handhaven, Terug- en Invorderen en Bestuurlijke Informatievoorziening, en Kwaliteitszorg.

 

Daarnaast wisselen gemeenten hun ‘briljantjes’ uit. Daaronder valt in feite alles wat de dienstverlening kan verbeteren. Vaak levert dat goede impulsen op voor verbetering  van de huidige praktijk. Dit proces van uitwisseling, van elkaar leren en nadenken over kwaliteit sluit goed aan op het GBI-concept