Regie, regie, regie

Regie op ICT, zodat IT de praktijk ondersteunt. Om dit (landelijk) in te voeren is gemeentelijke regie op inhoud en proces een vereiste. De voorloper gemeenten van nu nemen daarin het initiatief. Sturen op ontwikkeling/convergentie, stimuleren van innovatie en standaardiseren zijn daarin het doel. Dat doen we in nauwe samenwerking met CIO's (het CIO-beraad) en VNG Realisatie.

We willen met GBI digitale dienstverlening aanbieden die aansluit bij verwachtingen en wensen van burgers. Daarvoor moeten we de dienstverlening opnieuw ontwerpen, beschrijven in processen en vertalen naar de eisen voor ICT. Met als beoogd resultaat:

  • eigen regie burger/klant: zelf mutaties doorvoeren, altijd inzage dossier, onafhankelijk van plaats en tijd
  • actualiteit: dossier altijd up to date, dus zo min mogelijk ingewikkelde verrekeningen achteraf
  • samenwerking: ervaren dat professionals informatie delen en niet langs elkaar heen werken.

>>>Wat we doen in het kader van Regie op ICT

Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen ontwikkelen en vaststellen

Dit is dé basis van GBI. Samen komen we tot herontwerp, digitalisering en standaardisering van de werk- en dienstverleningsprocessen. Met gebundelde uitvoeringsexpertise en kennis van buiten kunnen we komen tot de beste procesinrichting.

Door de dienstverlenings- en werkprocessen waar mogelijk te standaardiseren creëren we de beste randvoorwaarden voor betaalbare, robuuste en hoogwaardige ICT-oplossingen. Bovendien kunnen we met die standaarden de beste inrichting van de keten bevorderen. En dat is van belang voor goede samenwerking met andere partners.

>>>Lees hier hoe we dat doen

Regie voeren op ICT-ondersteuning

  • We sturen op de ontwikkeling naar een beperkt aantal hoogwaardige ICT-producten, die gemeenten kunnen gebruiken. Denk aan software applicaties, of shared services.
  • We maken afspraken over technische standaarden en toepassing van de beginselen van common ground. We ontwikkelen hulpmiddelen voor het koppelen van deel-systemen. Zo kunnen gemeenten op eigen tempo een verbeterroute uitstippelen voor hun eigen situatie.
  • We stimuleren innovatie, zodat we ook in de toekomst kunnen blijven beschikken over hoogwaardige ICT-ondersteuning.

>>>Lees hier hoe we dat doen

De uitvoering centraal

GBI sluit aan bij kennis en ervaring van professionals. Processen worden zo ingericht dat de klant goed wordt bediend, de professional goed ondersteund en de uitvoeringskwaliteit van hoog niveau is.
Die kwaliteit kan het beste bereikt worden als gemeenten gezamenlijk de standaard hiervoor definiëren.

Autoriteit en een heldere positie
Samen beter! GBI geeft ons als gemeenten een heldere, duidelijke positie als gesprekspartner voor centrale overheid, ketenpartners en leveranciers. Door deelname in GBI staan individuele gemeenten op hun beurt met meer gezag in hun gesprekken.