Regie op ICT

Ons doel is om gemeenten en leveranciers ondersteuning te bieden bij de groei naar een modulair ICT-landschap dat steeds meer voldoet aan de gemeenschappelijke standaarden en basisprocessen.

De uitgangssituatie en de keuze voor voor ICT-ondersteuning kan per gemeente verschillen. Daar houden we rekening mee, net als met ontwikkelingen in de markt.

.

 

Belangrijke activiteiten 2020

Grondplaat GBI

Het belangrijkste instrument om Regie op ICT te voeren is de ‘GBI-Grondplaat’. Deze bevat de architectuur van GBI, met alle afspraken over basisprocessen, bedrijfsservices en andere relevante standaarden.
Daarmee vormt de grondplaat ook het gemeenschappelijk streefbeeld voor het inkomensdomein.

De grondplaat volgt het gedachtegoed van Common Ground en heeft 2 functies:

  • Voorschrijven wat de randvoorwaarden zijn waaraan  ICT-producten en shared services moeten voldoen.
  • Het faciliteren van gesprekken en afspraken over gewenste ontwikkelingen en de concrete next steps.

 

Grondplaat GBI in wording

Verkennen van besluitvorming over standaarden

We willende standaarden die gemeenten met elkaar in het inkomensdomein overeenkomen laten bekrachtigen door het College van Dienstverleningszaken van de VNG. Zodat we landelijk geldende standaarden hebben.
In 2020 verkennen we wat nodig om proces met succes te kunnen doorlopen.

 

Strategie ontwikkelen voor regie op ICT

Er speelt een aantal belangrijke keuzes waaronder het inkopen, hergebruiken of maken van ICT-oplossingen (buy, re-use, make).
Met een logische clustering van kavels (kavelstrategie) kunnen we overzichtelijke en concrete stappen zetten in de feitelijke regie op ICT.

Verkennen verwervingsvraag

De uitgewerkte basisprocessen leiden tot een bouwbaar ontwerp.
In 2020 zoeken we de inbreng van marktpartijen op om de ontwerpen te toetsen op bruikbaarheid en geschiktheid voor de verwerving van ICT-oplossingen.
Dit gebeurt in de vorm van een ICT-Markttoets of marktadviesronde.