Van, voor en door gemeenten

GBI is van, voor en door gemeenten. Dat betekent dat de uitvoeringspraktijk direct betrokken is bij de ontwikkeling ervan. Deze ervaringsdeskundigheid wordt zo optimaal mogelijk ingezet. Dat is de beste garantie om kwaliteit te realiseren. De uitvoeringspraktijk heeft in GBI de regie en niet de IT. Bijkomend voordeel is dat veranderingen in wet- en regelgeving niet ‘geremd’ worden door verschillende IT-systemen.

De inzet van alle ervaring

In GBI komen verschillende disciplines samen en brengen gemeenten bovendien al hun ervaring in. De kwaliteit is immers afhankelijk van de kennis van uitvoering in al zijn facetten, dus ook met situaties die u in uw gemeente misschien niet elke dag tegenkomt.

In GBI bundelen we alle krachten van de deelnemende gemeenten. We weten hoe je op verschillende schaalniveaus van gemeenten (klein, groot, samenwerkend) het beste de uitvoering kan inrichten (werkprocessen, dienstverlening, afdeling, functies, automatisering) en we hebben veel kennis en ervaring met grote verandertrajecten met een IT-component.

Regie bij de uitvoering

Met GBI is de verbetering van de uitvoeringpraktijk en de dienstverlening uitgangspunt. Dus de uitvoering staat centraal: het is geen IT-project, maar een veranderopgave van de eigen organisatie. 100% digitalisering en zaakgericht werken maken daar deel van uit. Werk- en dienstverleningsprocessen worden zo ingericht dat de klant goed wordt bediend en dat de kwaliteit van de uitvoering van hoog niveau is. Kwaliteit bereik je vooral als de uitvoeringpraktijk de regie heeft en niet IT, een belangrijke les uit het verleden. Bijkomend voordeel is dat veranderingen in wet- en regelgeving niet ‘geremd’ worden door verschillende IT-systemen. De schakelsnelheid van de overheid wordt groter.

GBI betekent ook geld besparen en dus meer ruimte voor andere prioriteiten.

  • besparingen op uitvoeringskosten door een optimale inrichting en automatisering
  • besparingen op kosten door gemeenschappelijke inkoop

Daardoor ontstaat er ruimte in het sociale domein om andere zaken op te pakken die lokaal om aandacht vragen.