Onze professionals aan de knoppen

GBI is van, voor en door gemeenten. In GBI bundelen gemeenten verschillende disciplines en ervaring. Ook sluiten we aan bij belangrijke landelijke ontwikkelingen zoals de architectuur richtlijnen van Common Ground.
De kwaliteit is immers afhankelijk van de kennis van uitvoering in al zijn facetten. Dat is de beste garantie om kwaliteit duurzaam te realiseren.

De inzet van alle ervaring

Met onze gebundelde krachten kunnen we nieuwe kennis en ervaring opdoen, ontwikkelen en delen.
Dat doen we op uiteenlopende gebieden die allemaal van belang zijn om de dienstverlening op het gebied van inkomen te verbeteren: architectuur en IT, procesgericht werken, dienstverlening, nudging, etc.

Regie en verandering bij de uitvoering

De verbetering van de dienstverlening die GBI voor ogen staat, kan niet zonder wezenlijke verandering van de uitvoeringspraktijk.
Elke gemeente doet dat op eigen tempo.