In GBI nemen gemeenten het initiatief om dienstverlening op het gebied van inkomensverstrekking te verbeteren. We kiezen bewust voor inzet van medewerkers uit de deelnemende gemeenten. Daarmee borgen we het proces van informeren, onderzoeken, meekijken, meedenken en vooral ook meedoen.

 

Hoewel het ontwikkelproces misschien niet sneller gaat door gezamenlijk op te trekken – immers samenwerken kost tijd – komen we wél verder. Eigen ervaringsdeskundigheid is daarom in het ontwikkelproces doorslaggevend; hierdoor kunnen deelnemende gemeenten direct beschikken over goede oplossingen die relatief snel en eenvoudig te implementeren zijn.
Alle deelnemers aan werk- en studiegroepen zijn werkzaam in een gemeente.

Werkwijze en sturing

Wij werken jaarlijks op basis van een werkplan, dat door de coördinatiegroep is opgesteld en door het bestuur is vastgesteld. De coördinatiegroep stuurt op de activiteiten en status van de resultaten.

De coördinatiegroep adviseert het bestuur bij voorgenomen besluiten, geeft een toelichting geeft op bereikte resultaten en stelt hulpvragen. Voor de dagelijkse sturing wordt de coördinatiegroep bijgestaan door de spoormanager vanuit het bureau, die overzicht heeft over de werkzaamheden binnen het spoor en zorgdraagt voor de feitelijke begeleiding van de uitvoering.

Het bestuur bestuurt en laat zich daarin adviseren door de coördinatiegroep. Het bestuur kent portefeuillehouders die een bepaald deel van het GBI aandachtsgebied in de gaten houden en optreden als sparringpartner voor de coördinatiegroep en werkgroepen.

De deelnemersvergadering bewaakt de strategische koers en continuïteit van GBI.

Coördinatie-
groep

 

 • Amsterdam –
 • Den Bosch – Peter Hendriks
 • Den Haag –
 • Emmen – Hjalmar Hamoen
 • Enschede – Gert van Norel (voorzitter), Allard van Velthuijsen
 • Groningen –
 • Haarlem – Mettien Ibrahim

 

 • Lelystad – Sonja Muller
 • Nijmegen – Marcel Hendriks
 • Rotterdam – Jolanda van Scherpenzeel
 • Utrecht –
 • Zwolle – Igor van Elburg

Bestuur

 

 • Amsterdam – Renger Visser
 • Den Bosch – Maarten van Eijk
 • Den Haag – Frank Okhuijsen
 • Emmen – Peter Klaassen
 • Enschede – Rob van Straaten
 • Groningen – René Hofman
 • Haarlem – Karin Meulenbelt

 

 • Lelystad – Hinde Dijkhuis
 • Nijmegen – Anco Hamming (voorzitter)
 • Rotterdam – Ronald van As
 • Utrecht – Bas Stam
 • Zwolle – Hennie Duteweert
 • VNGRealisatie – Hugo Aalders (adviseur)
 • Samenwerkingsverband G4 – Johan Boomgaardt (adviseur)

Deelnemers-
vergadering

 

 • Den Bosch – Sjoerd van het Erve
 • Emmen – Rolf Sloots
 • Enschede – Willem Geessink
 • Groningen – Diana Starmans
 • Haarlem – Arjan van Noort

 

 

 • Lelystad – Rob van Reijswoud
 • Nijmegen – Jos Sprangers
 • Zwolle – Henk Procé
 • Namens de G4 – Peter Teesink, Bas Stam, Toke Tom

Bureau

Wouter de Haan

E-Mail
Kwartiermaker-directeur GBI

Focus binnen GBI

Wouter heeft zijn focus op de koers en positionering van GBI in het algemeen en op  het thema ‘regie op ICT’ in het bijzonder. Hij speelt een belangrijke rol als verbinder binnen de verschillende gremia van GBI en tussen GBI en stakeholders.

Wouter over GBI

Bij complexe en uitdagende ontwikkel- of veranderopdrachten in het publieke domein met veel partijen en belangen voel ik mij als een vis in het water. Zeker als het doel de verbetering van de dienstverlening aan de burger is. Daar is GBI een schoolvoorbeeld van. Om dat concept tot een succes te kunnen maken is doorzettingsvermogen, rust en overzicht vereist. Maar vooral ook openheid en vertrouwen, we moeten tenslotte met elkaar, als gemeenten, de klus klaren en daarin hebben we elkaar hard nodig.


Huibert Steegeling

E-Mail
Architect

Focus binnen GBI

Huibert werkt aan de incrementele totstandkoming van de GBI-architectuur, en maakt daarbij zoveel mogelijk hergebruik van bestaande architecturen zoals GEMMA Common Ground en Wigo4IT.

Huibert over GBI

Het verbeteren van de dienstverlening van de inkomensketen is mogelijk door te zoeken naar de gemeentelijke overeenkomsten. GBI als samenwerkingsomgeving van gemeenten levert hieraan een bijdrage door modernisering van de inkomens-processen, samen te werken aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke architectuur en de ontwikkeling en het gebruik van standaarden. Als spoormanager architectuur is het voor mij een uitdaging om incrementeel en in samenspraak een GBI-architectuur te ontwikkelen die aansluit op de diverse gemeentelijke couleuren locale.


Marjolein van Dongen

E-Mail
Netwerkregisseur GBI

Focus binnen GBI

Marjolein richt zich op de netwerk- en kennisfunctie van GBI. Haar focus ligt vooral in het creëren van verbindingen binnen het GBI-netwerk en de omgeving van GBI, inclusief potentiële deelnemers en stakeholders.

Marjolein over GBI

Mijn kracht zit in het verbinden van de business kant en de zakelijke analytische kant van gesprekspartners en belanghebbenden. Mijn rol binnen GBI richt zicht op de stakeholders van GBI met elkaar verbinden, bij elkaar brengen en spreken. Daarbij breng ik het belang van GBI en gesprekspartners samen. Ook het kennen van onze netwerkpartners en hoe we elkaar kunnen versterken in het bereiken van ons doel in de toekomst. Ook spreek ik met mogelijke nieuwe deelnemers over toetreding tot GBI. Mijn ervaring op het gebied van relatie en stakeholdermanagement kan ik hier goed bij gebruiken.


Marijke van Roost

E-Mail
Secretaris GBI

Focus binnen GBI

Marijke is actief op de netwerk en kennisfunctie van GBI, incl. communicatie. Zij is secretaris van GBI.

Marijke over GBI

Ik werk graag aan samenwerkingsvraagstukken in het publieke domein, daar inhoud, positionering en governance, en competenties en samenwerkingsvaardigheden samenkomen. Dan is GBI een boeiende omgeving! Ik ben niet alleen secretaris maar ook vliegende kiep.
Vanuit GBI ben ik betrokken bij de veranderopgave. Elke gemeente moet zijn eigen verandering door met zijn eigen opgaven. Met de werkgroep faciliteren we dat gemeenten van elkaar en met elkaar kunnen leren over allerlei onderwerpen en op verschillende niveaus. Binnen GBI is zoveel ervaring en expertise beschikbaar!


Peter Ruijters

E-Mail
Business developer GBI

Focus binnen GBI

Peter richt zich op het ontwerpen van basisprocessen. Denk aan aanvraag levensonderhoud, informatiegestuurd handhaven (IGH), terug- en invorderen, kwaliteitsmanagement, instromen in de bijstand, managementinformatievoorziening. Peter is als business proces manager een belangrijke schakel voor de samenwerking met Wigo4it en de ontwikkeling van Edison.

Peter over GBI

Ik zie mezelf als ondernemende netwerker, op zoek naar kansen, in staat om in complexe situaties breed gedragen oplossingen te bedenken én te realiseren. Ik werk op de snijvlakken van informatievoorziening, ICT, publieke dienstverlening en organisatieontwikkeling. Door mijn brede, gevarieerde ervaring kan ik met behulp van concrete voorbeelden in publieke dienstverlening en informatievoorziening mensen in beweging krijgen. En dat is wat ik bij GBI doe.


Peter Seignette

E-Mail
Business developer GBI

Focus binnen GBI

Als business developer richt Peter zich binnen GBI op het verder ontwikkelen van basisprocessen en het ontplooien van initiatieven op dit vlak, zoals het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ). In 2016 was hij ook bij GBI betrokken op het onderwerp IGH.

Peter over GBI

Al in het begin van mijn carrière ben ik in aanraking gekomen met innovatieve software in het sociaal domein. Er zijn ongelofelijk veel mogelijkheden voor innovatie en er is een wereld te winnen. Niet alleen wordt dit door GBI als nergens anders herkend, er is ook een hardnekkige motivatie om deze kansen daadwerkelijk te gaan pakken. Deze ondernemende instelling is bijzonder aan GBI en voor mij persoonlijk een belangrijke motivatie om bij te dragen.


Sander Bijvank

E-Mail
Business developer GBI

Focus binnen GBI

Sander is trekker van de verschillende activiteiten op het gebied van informatiegestuurd handhaven .

Sander over GBI

Mijn interesse ligt in vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling, procesverbetering en informatievoorziening binnen het publieke domein. Binnen deze driehoek vind ik het leuk om slimme oplossingen te bedenken en te implementeren. In mijn rol als business developer bij GBI is hier ontzettend veel ruimte voor. Het begeleiden van verschillende werkgroepen en uitvoeren van impactanalyses bij de deelnemende gemeenten zijn onderdeel van mijn takenpakket.

 


Hjalmar Hamoen

E-Mail
Adviseur

Focus binnen GBI:

Hjalmar ondersteunt en adviseert het bureau bij de voorbereiding en uitvoering van taken t.b.v. coördinatiegroep en werkgroepen.
Dit doet hij sinds mei 2018 als extra inzet naast zijn rol als lid van de coördinatiegroep.

Hjalmar over GBI:

Sinds de start in juni 2014 ben ik namens de gemeente Emmen betrokken bij het avontuur GBI. Geleidelijk aan is er een samenwerking ontstaan  tussen de deelnemende gemeenten en partners die er toe doet. GBI leidt tot het dichterbij brengen van baanbrekende hoogwaardige dienstverlening voor het domein inkomen en met perspectief voor publieke dienstverlening in bredere zin.  Dat red je niet alleen. Daarom is het belangrijk om samen te leren, actief mee te denken en te doen, elkaar aan te vullen en verder te komen. Daar zet ik mij graag voor in.


Math Muijres

E-Mail
Strategisch adviseur

Focus binnen GBI

Math is op de achtergrond actief als strategisch adviseur op het thema regie op ICT.

Math over GBI:

Ik werk sinds het prille begin van GBI mee aan de totstandkoming en het uitbouwen van GBI. Ik richt me binnen GBI vooral op de inhoudelijke strategische vraagstukken en het begeleiden van de vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten.


Peter Rijken

E-Mail
Liaison officer G4

Focus binnen GBI

De focus van Peter ligt op (strategische) communicatie.

Peter over GBI:

De rode draad in mijn carrière is ervoor zorgen dat in een complexe omgeving met veel uiteenlopende belangen communicatie de katalysator wordt van succes. Dat betekent dat je goed moet kunnen schakelen op alle niveaus waarin verbinden een rol speelt. Van Board Room Counseling tot het bewaken van de kwaliteit van de dagelijkse communicatiepraktijk. Ik voel me het meest thuis in situaties waarin ik als ‘pionier’ volop meedoe met het behalen van de resultaten aan beide kanten. Daar ben ik in deze fase van GBI dan ook volop mee bezig.


Albert Vermeer

E-Mail
Risicomanager GBI

Focus binnen GBI

Albert is als risicomanager betrokken bij alle sporen en het functioneren van GBI.

Albert over GBI:

Ik beschrijf mezelf het liefst als een resultaatgerichte verander- en programmamanager met bewezen succes op strategisch en uitvoerend terrein. De rode draad in veel van mijn projecten zit op het snijvlak van verandermanagement, procesoptimalisatie en ICT en de beheersing van de risico’s waar je in dat soort complexe politieke en technische omgevingen tegenaan loopt. In GBI vind ik daar bijna alles in terug.