Koppelvlak

GBI stuurt op de ontwikkeling naar een aantal hoogwaardige ICT-producten die gemeenten kunnen gebruiken en waarin de basisprocessen en technische standaarden een plek hebben. De ontwikkeling van een generiek koppelvlak tussen de gemeentelijke frontoffice en backoffice systemen op inkomensgebied is daarin een belangrijk instrument. Het creëert flexibiliteit en mogelijkheden om te blijven werken aan convergentie van ICT-oplossingen, waarbij de samenwerkende gemeenten de regie verkrijgen.

 

Voordelen

  1. Kostenreductie. Door de geautomatiseerde koppeling zijn minder handmatige werkzaamheden nodig
  2. Foutbeperking. Een volledig geautomatiseerde koppeling en uitvoering voorkomt overtypen en daarmee de kans op fouten in de administratie
  3. Betere informatievoorziening. De onderlinge consistentie en de kwaliteit van de gegevens in de administraties van de verschillende systemen neemt toe. Dit leidt tot betere processturing, besluiten en fraudedetectie
  4. Uitwisselbaarheid. Door uniformering en standaardisatie van inhoud en uitwisselingsformaat ontstaat er minder afhankelijkheid van leveranciers
  5. Toekomstbestendigheid. Door een stapsgewijze aanpak ontstaat er geen nieuwe ‘lock-in’, maar komen er koppelingen gebaseerd op services die aansluiten op common ground.

Aanpak

Het koppelvlak is onderdeel van de technische standaarden die GBI ontwikkelt. Samen met gemeenten en hun softwareleveranciers werken we in lange en korte lijnen aan een leveranciersonafhankelijk koppelvlak.
De lange lijn: een ideaaltypische oplossing voor een gestandaardiseerd koppelvlak. De korte lijn: het snel realiseren van resultaten. Concreet door het initiatief van ’s-Hertogenbosch verder op te schalen naar een landelijk bereik.

Jaarlijks bepalen we of we nog op de goede weg zitten, of er nieuwe initiatieven en ontwikkelingen in de markt plaatsvinden, en welke invloed die mogelijk hebben op de verdere ontwikkeling van het ideaaltypische koppelvlak.