Zelf aan de knoppen

Met GBI willen we een impuls geven aan de kwaliteit van de dienstverlening in het sociale domein door samen de inkomensverstrekking vanuit de Participatiewet in te richten.

Dat betekent dat we met GBI willen aansluiten bij een niveau van e-dienstverlening die burgers gewend zijn:

  • eigen regie: zelf mutaties doorvoeren, altijd inzage dossier, onafhankelijk van plaats en tijd
  • actualiteit: dossier altijd up to date, dus zo min mogelijk ingewikkelde verrekeningen achteraf
  • samenwerking: ervaren dat instanties niet langs elkaar heen werken, maar informatie gedeeld wordt door iedereen binnen een gemeente rond de Participatiewet


Zelf de regie voeren en houden

De praktijk is nu dat gemeenten vaak afhankelijk zijn van IT-leveranciers. Die staan verder af van de praktijk dan de professionals zelf. De uitvoering zit binnen GBI dan ook aan de knoppen en niet de IT. De praktijk is ook dat gemeenten werken met verschillende oplossingen (verschillen in kwaliteit, flexibiliteit, techniek, uitvoeringskosten, enz.). Dat komt de schakelsnelheid bij veranderende wetgeving niet ten goede en elke wijziging kost ook weer extra geld door al die verschillen.

Eigenaarschap strategische componenten

Binnen GBI voeren we zelf de regie. We zijn zelf eigenaar van het ontwerp van de werk- en dienstverleningsprocessen en van de IT-architectuur. Verder voeren we regie op bouw, beheer, onderhoud en doorontwikkeling om te komen tot standaards die voor alle gemeenten toegevoegde waarde hebben.

De uitvoering centraal

GBI sluit aan bij kennis en ervaring van professionals (de praktijk). We stellen de uitvoering centraal: het is geen IT-project, maar een veranderproject. Werk- en dienstverleningsprocessen worden zo ingericht dat de klant goed wordt bediend en dat de uitvoeringskwaliteit van hoog niveau is.

Die kwaliteit kan het beste bereikt worden als gemeenten gezamenlijk oppakken voor wat zij als standaard zien, dus van toepassing is voor elke gemeente. Bijkomend voordeel is dat veranderingen in wet- en regelgeving niet ‘geremd’ worden door verschillende IT-systemen. De schakelsnelheid van de overheid wordt groter.

Autoriteit en een heldere positie

Samen sterker! GBI geeft ons als gemeenten een heldere, duidelijke positie aan de kop van het proces. Door onze schaalgrootte zijn we het aanspreekpunt van de centrale overheid, ketenpartners en leveranciers. Door hun deelname in GBI staan individuele gemeenten op hun beurt met meer gezag in hun gesprekken.