Informatiegestuurd handhaven (IGH)

Informatiegestuurd handhaven gaat over het handelen op basis van signalen. De werkgroep IGH ontwikkelt een handhavingsmethodiek om een veelheid van signalen op een gestructureerde manier te beoordelen. Zo kan fraude gerichter worden aangepakt.
De ambitie van de werkgroep is om op een eenduidige, efficiënte en effectieve manier signalen die kunnen duiden op (inkomens)fraude te verwerken. Dit is mogelijk door deze signalen geautomatiseerd binnen te halen, slim te filteren en zo alleen de relevante signalen te beoordelen.

Signalen gestructureerd beoordelen

Aanpak
De signalen die beschikbaar zijn via het Inlichtingenbureau (IB), zijn voor elke gemeente op dezelfde wijze ingericht. Daarom lenen deze signalen zich voor het ontwikkelen van één generieke werkwijze.
Per signaal zoeken de deelnemende gemeenten naar best practices die een goed resultaat opleveren en bruikbaar zijn voor andere gemeenten.

 

 

De werkgroep heeft handreikingen opgeleverd voor

De handreikingen zijn geen statische documenten; nieuwe inzichten kunnen leiden tot een aangepaste versie.

Signaal Voertuigbezit (RDW)

Het bezit van een auto of ander voertuig kan van invloed zijn op de vaststelling van het vermogen of eventuele inkomsten. In de handreiking signaal Voertuigbezit presenteert de werkgroep zes voorbeelden van manieren om dit signaal op een slimme manier te verwerken.
De handreiking kan voor elke gemeente in Nederland van meerwaarde zijn. Voor gemeenten die dit signaal al verwerken kan het aanvullende inzichten bieden en voor gemeenten die dit signaal nog niet verwerken kan het direct resultaat opleveren.

Signaal Box 1 en Box 3 (Belastingdienst)

Het signaal Inkomen (UWV, Box 2) biedt niet altijd voldoende informatie over de inkomsten van een uitkeringsgerechtigde. Uitkeringsgerechtigde zelfstandigen zijn bijvoorbeeld niet verplicht om loonaangifte te doen. Daarom wisselt het Inlichtingen- bureau (IB) ook gegevens uit met de Belastingdienst (BD) over inkomsten in Box 1 en vermogen in Box 3. Met deze gegevens kan de gemeenteprofessional de inkomsten en vermogenspositie van de uitkeringsgerechtigde completeren. De handreiking signaal box 1 en box 3 bevat 3 stappen om eventuele onrechtmatigheid vast te kunnen stellen.