Openbare documenten

Kernnotitie strategie 2019-2023
Herijking van de koers van GBI, op inhoud en omgeving. 
December 2018

Download PDF

 

Strategische agenda 2020
Concept, tijdshorizon, invoeringsstrategie, risicobeeld en gevolgen voor deelnemende gemeenten.
November 2016

Download PDF

 

Communicatie marktpartijen
Update richting marktpartijen n.a.v. marktonderzoek GBI.
November 2015

Download PDF

 

Evaluatie marktonderzoek
Memo met leerpunten n.a.v. het marktonderzoek.
September 2015

Download PDF

 

Verslag marktonderzoek
Bevindingen marktonderzoek mei / juni 2015.
Juli 2015

Download PDF

 

Collegevoorstel GBI
Collegevoorstel & toelichting voor deelnemende gemeenten.
februari 2015

Download PDF