Betere dienstverlening

De kern van GBI is dat we de kwaliteit van de inkomensverstrekking met elkaar oppakken: samen beter. Daarmee geven we een krachtige innovatie-impuls aan het sociaal domein en ontstaat er meer financiële ruimte voor lokale prioriteiten.

Kwaliteit betekent vertrouwen

De kwaliteit van de dienstverlening is van belang voor het vertrouwen van burgers in de overheid. De gemeente is de overheid waar de burger het meest mee te maken krijgt. Van simpele zaken als de aanvraag van een reisdocument tot zaken die heel direct ingrijpen in het leven van mensen zoals hun inkomen. De kwaliteit van de dienstverlening is van invloed op het imago van een gemeente.

Kwaliteit is voldoen aan verwachtingen

GBI wil aansluiten bij een niveau van (digitale) dienstverlening dat burgers gewend zijn: zelf regie voeren op mutaties van persoonlijke gegevens, inzage in het dossier en altijd toegang, waar en wanneer dan ook. Burgers verwachten ook een proces dat voor een belangrijk deel geautomatiseerd is en dat allerlei moeilijk te volgen herberekeningen zo veel mogelijk achterwege blijven. En last but not least: geen enkel mens zit te wachten op instanties die langs elkaar heen werken.

Kwaliteit bereik je samen

Kwaliteit kan het beste bereikt worden als gemeenten gezamenlijk oppakken voor wat zij als standaard zien, dus van toepassing is voor elke gemeente. Niet ieder voor zich opnieuw het wiel uitvinden, maar met inzet van onze beste deskundigen uit de praktijk de oplossingen bedenken en die vervolgens voor elke gemeente beschikbaar stellen. Kwaliteit bereik je vooral als de uitvoeringspraktijk de regie heeft en niet de IT, een belangrijke les uit het verleden. Bijkomend voordeel is dat veranderingen in wet- en regelgeving niet ‘geremd’ worden door verschillende IT-systemen. De schakelsnelheid van de overheid wordt groter.

En niet onbelangrijk: samenwerking levert uw gemeente geld op:

  • besparingen op uitvoeringskosten door een efficiënte en optimale inrichting en automatisering
  • besparingen op kosten door gemeenschappelijke inkoop

Daardoor ontstaat er ruimte in het sociale domein om andere zaken op te pakken die lokaal om aandacht vragen.