Bericht van de programma-organisatie, november 2015

Tijdens de marktdag in juni hebben we afgesproken de marktpartijen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en besluitvorming rond GBI.

Ten opzichte van eerdere planningen is de besluitvorming over GBI iets vertraagd. Naar huidig inzicht vindt de besluitvorming over de volgende stap op weg naar realisatie van het GBI concept en de oprichting van de GBI-organisatie bij de deelnemende gemeenten in het eerste kwartaal van 2016 plaats.

Bijgaand bericht bevat een korte update vanuit de programma-organisatie.
Download de PDF hier.

Marktonderzoek GBI afgerond, verslag beschikbaar

Het marktonderzoek is afgerond. Aan dit onderzoek hebben 13 marktpartijen deelgenomen, door schriftelijk vragen te beantwoorden en deel te nemen op de marktdag op 18 juni. Wij kijken tevreden terug op de marktdag. Marktpartijen hebben veel openheid getoond. De speeddates tussen gemeenten en individuele marktpartijen en de themagerichte sessies hebben geresulteerd in een verdere verdieping van onze inzichten.
Het verslag met onze bevindingen van het marktonderzoek is hier te downloaden. Het verslag is tevens op TenderNed gepubliceerd.

Stand van zaken besluitvorming

Inmiddels hebben de meeste colleges het besluit genomen om zich bestuurlijk en financieel te committeren om de laatste fase van het onderzoek te doen en uitwerkingen te maken die nodig zijn om met GBI te kunnen starten. Besluiten zijn inmiddels genomen door: Den Bosch, Eindhoven, Emmen, Enschede, Nijmegen, Tilburg en Zwolle. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht hebben hierover besloten in het kader van hun investeringsprogramma.

Marktonderzoek GBI

De GBI-deelnemers starten een marktonderzoek, vanuit de behoefte om:

  • Inhoudelijke reacties van marktpartijen te ontvangen op het concept van de GBI en meer specifiek op de vastgestelde specificaties van de Aanvraag Levensonderhoud (inhoud).
  • Te onderzoeken hoe de markt in elkaar zit en welke marktpartijen – indien opportuun – mogelijk in de ontwikkeling geïnteresseerd zijn.
  • De markt te testen op de keuze van de gemeenten om zelf eigenaar en beheerder van de GBI (en de componenten te worden), welke verwachtingen de markt heeft ten aanzien van het opdrachtgeverschap en de ontwikkelkosten voor de gemeenten wanneer die gevraagd zouden worden een rol te spelen bij de realisatie van de GBI.

Het marktonderzoek is aangekondigd op TenderNed.