Betere dienstverlening aan burger

De kern van GBI is dat we de kwaliteit van de uitvoering rondom inkomensverstrekking innoveren. We zijn een samenwerkingsverband van, voor en door gemeenten: samen beter. Daarmee geven we collectief een krachtige innovatie-impuls aan de uitvoering van het inkomensdomein en ontstaat er meer financiële ruimte voor lokale prioriteiten.

Kwaliteit betekent vertrouwen

De kwaliteit van de dienstverlening is van belang voor het vertrouwen van burgers in de overheid. De gemeente is de overheid waar de burger het meest mee te maken krijgt. Van simpele zaken als de aanvraag van een reisdocument tot zaken die heel direct ingrijpen in het leven van mensen zoals hun inkomen. De kwaliteit van de dienstverlening is van invloed op het imago van een gemeente.

Kwaliteit is voldoen aan verwachtingen

GBI wil aansluiten bij een niveau van (digitale) dienstverlening dat burgers gewend zijn: zelf regie voeren op mutaties van persoonlijke gegevens, inzage in het dossier en altijd toegang, waar en wanneer dan ook. Burgers verwachten ook een proces dat voor een belangrijk deel geautomatiseerd is en dat allerlei moeilijk te volgen herberekeningen achteraf zo veel mogelijk achterwege blijven. En last but not least: niemand zit te wachten op instanties die langs elkaar heen werken.

Kwaliteit bereik je samen

Kwaliteit kan het beste bereikt worden als gemeenten gezamenlijk een standaard zetten. Als zij met inzet van de beste deskundigen uit de praktijk oplossingen bedenken en die vervolgens voor elke gemeente beschikbaar stellen.