Beheer

De GBI-resultaten moeten ook in beheer kunnen worden genomen.
Dit vraagt om een beheerorganisatie die de kwaliteit en het up-to-date houden van de resultaten borgt en die de beoogde waardecreatie duurzaam realiseert.

In 2020 onderzoeken we hoe en wat wat nodig is om het beheer op de GBI-resultaten te kunnen borgen. We maken daarbij gebruik van kennis en ervaring van andere organisaties, zoals de SUWI-beheerorganisatie en  VNG.

Hoe we het beheer organiseren, is afhankelijk van keuzes en inrichting van regie op ICT. Het (her)gebruiken van een oplossing uit de markt (buy) of zorgen dat de oplossing er komt (make), vereisen andere beheerafspraken en een ander werkmodel.

.

Onderdelen verkenning beheer

  • Voorbeelden van beheer van standaarden die overeenkomsten hebben met de GBI-producten en de voor GBI mogelijk herbruikbare elementen daarbinnen.
  • De governance, organisatie, organisationele ophanging en processen van het beheer: de beheerorganisatie en de besturing daarvan.
  • De benodigde middelen.
  • Het transitiepad van de huidige situatie naar de beoogde situatie van beheer, inclusief de implicaties daarvan.
  • Het bewaken van de waardecreatie.