Basisprocessen

GBI werkt aan het tot stand brengen van gemeentelijke basisprocessen inkomen. Basisprocessen die alle gemeenten kunnen hanteren om hun dienstverlening slim, snel, slank en soepel in te richten. Met behoud van beleidsruimte waar dat nodig is.
De opdracht die GBI zichzelf heeft gegeven is om te komen tot het best mogelijke, ideaaltypische proces dat kan dienen als een landelijke standaard. Om dat te bedenken en uit te werken bundelen we kennis uit alle gemeenten en benutten we de mogelijkheden van moderne informatietechnologie.

Prioriteiten 2020
• Individuele Inkomenstoeslag (IIT)
• Terug- en Invorderen (T&I)
• Handhaven (vanaf Q3)
• Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) (vanaf Q3)
• Aanvraag levensonderhoud (ALO)

 

Ruimte voor lokaal beleid waar dat kan

Generieke bouwstenen: bedrijfsservices

Onze basisprocessen zijn samengesteld uit bedrijfsservices: generieke bouwstenen die in meerdere basisprocessen herbruikbaar zijn.

Zo is het vaststellen van inkomsten van belang in verschillende processen:
– aanvraag levensonderhoud
– individuele inkomenstoeslag
– kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Deze bouwsteen is herbruikbaar in verschillende processen

 

Samen ontwikkelen

In multidisciplinaire teams van inhoudsdeskundigen, processpecialisten en architecten brengen we per proces kennis, ideeën en ervaringen samen. Zo werken we stapsgewijs van dromen en een ideaaltypisch proces naar een concreet procesontwerp en een beschrijving van bedrijfsservices. De GBI procesplaat onderscheidt 17 basisprocessen.

IIT

We streven naar proactieve, volledig digitale, hoogwaardige dienstverlening. Met als kern:

  • het gebruik van externe gegevensbronnen om automatisch te kunnen toetsen of iemand voldoet aan de criteria voor IIT.
  • standaardisatie met behoud van beleidsruimte waar dat nodig is.

Een deel van de generieke bedrijfsservices die we nu binnen IIT beschrijven, zijn herbruikbaar binnen andere processen zoals de aanvraag levensonderhoud (ALO). De verwachting is dat we het basisproces ALO versneld kunnen opleveren zodra het proces IIT klaar is.

⇒Leestip: Hjalmar Hamoen over het werken aan het basisproces Individuele inkomenstoeslag (IIT)

Terug- en invorderen

Er zijn situaties waarin er te veel uitkering is verstrekt. Het basisproces terug – en invorderen gaat over het vaststellen hoeveel en hoe er op een klantvriendelijke kan worden teruggevorderd.
We werken het ideaaltypisch proces hiervoor uit in bedrijfsservices en kijken daarbij naar bestaande, effectieve ICT-oplossingen voor T&I en de mogelijkheden om die te benutten (hergebruik!).

De generieke bedrijfsservices die we ontwikkelen zijn ook in andere domeinen van toepassing.