Basisprocessen

GBI werkt aan het tot stand brengen van gemeentelijke basisprocessen inkomen. Basisprocessen die alle gemeenten kunnen hanteren om hun dienstverlening slim, snel, slank en soepel in te richten. De opdracht die GBI zichzelf heeft gegeven is om te komen tot het best mogelijke, ideaaltypische proces dat kan dienen als een landelijke standaard. Om dat te bedenken en uit te werken bundelen we kennis uit alle gemeenten en benutten we de mogelijkheden van moderne informatietechnologie.

 

 

Vijf bouwstenen

Een basisproces kent vijf bouwstenen. Klantreizen geven ons inzicht in de ervaring van inwoners met het basisproces, en reiken verbetersuggesties aan vanuit de inwoner. Een procesbeschrijving brengt het verloop van het proces in beeld en geeft inzicht in de effectiviteit en rechtmatigheid. Voor ieder proces beschrijven we de zaaktypen en de informatiebehoefte. En we beschrijven de ‘user story’: het ideaaltypisch proces vanuit de uitvoerende medewerker.

Samen ontwikkelen

Tijdens fieldlabs brengen we kennis, ideeën en ervaringen samen en werken we aan de basisprocessen. De GBI procesplaat onderscheidt 17 basisprocessen; en deze komen allemaal aan bod.