Actueel


Gemak dient de mens

1 oktober 2019

De column van Anco Hamming voor i-bestuur. Over de wens en noodzaak tot slim digitaal werken en de complexe uitdagingen die je daarbij tegen komt.https://ibestuur.nl/weblog/gemak-dient-de-mens


GBI ondertekent groeipact Common Ground

5 juli 2019

Op 3 juli, tijdens het iBestuur-congres, hebben de eerste partijen (gemeenten, VNG, marktpartijen en ketenpartners) het groeipact Common Ground ondertekend. GBI is een van de ondertekenaars. Met het tekenen van dit groeipact is een belangrijke stap gezet richting een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening voor gemeenten. >> Lees meer


Handreiking signaal voertuigbezit (RDW)

9 april 2019

Het bezit van een auto of ander voertuig kan van invloed zijn op de vaststelling van het vermogen of eventuele inkomsten. In de handreiking signaal Voertuigbezit presenteert de werkgroep Informatiegestuurd Handhaven (IGH) zes voorbeelden van manieren om dit signaal op een slimme manier te verwerken. De handreiking kan voor elke gemeente in Nederland van meerwaarde zijn. Voor […]


Strategie 2019-2023: herijking

26 februari 2019

De koers van strategie is gewijzigd. We laten het samen ontwikkelen en gebruiken van één omvattende en robuuste moderne ICT-oplossing voor het Inkomensdomein los. Verschillende ontwikkelingen geven hiertoe aanleiding: De brede (h)erkenning dat de digitale transitie een disruptieve invloed heeft op het functioneren van de samenleving en van de overheid, terwijl we niet precies weten […]


GBI-Conferentie 20 september

24 augustus 2018

Het programma voor de jaarlijkse conferentie is bekend. Dit jaar vindt de conferentie plaats in Amersfoort. In een afwisselend programma delen we de resultaten van het afgelopen jaar en plaatsen deze in de actualiteit van de ontwikkelingen in ons domein. Er is volop mogelijkheid tot ophalen en delen van kennis in plenaire sessies en workshops. >>> Meer […]