Actueel


Wie maakt chocola van de toeslagenspaghetti?

3 november 2019

Ronald van As, directeur Inkomen van de gemeente Rotterdam en bestuurslid GBI, pleit voor een grondige herziening van het sociale zekerheids- en het belastingstelsel. De onoverzichtelijke wirwar aan toeslagen maakt het haast onmogelijk om mensen goed te helpen. Lees het interview met hem op pagina 40 en 41 van iBestuur: https://ibestuur.nl/magazine/ibestuur-nummer-32


Monnikenwerk

24 oktober 2019

De column van Wouter de Haan voor iBestuur. Over het langdurige en taaie proces om te komen standaardisering. Monnikenwerk dat vraagt om geduld, motivatie en uithoudingsvermogen.https://ibestuur.nl/weblog/monnikenwerk


Gemak dient de mens

1 oktober 2019

De column van Anco Hamming voor i-bestuur. Over de wens en noodzaak tot slim digitaal werken en de complexe uitdagingen die je daarbij tegen komt.https://ibestuur.nl/weblog/gemak-dient-de-mens


GBI ondertekent groeipact Common Ground

5 juli 2019

Op 3 juli, tijdens het iBestuur-congres, hebben de eerste partijen (gemeenten, VNG, marktpartijen en ketenpartners) het groeipact Common Ground ondertekend. GBI is een van de ondertekenaars. Met het tekenen van dit groeipact is een belangrijke stap gezet richting een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening voor gemeenten. >> Lees meer


Handreiking signaal voertuigbezit (RDW)

9 april 2019

Het bezit van een auto of ander voertuig kan van invloed zijn op de vaststelling van het vermogen of eventuele inkomsten. In de handreiking signaal Voertuigbezit presenteert de werkgroep Informatiegestuurd Handhaven (IGH) zes voorbeelden van manieren om dit signaal op een slimme manier te verwerken. De handreiking kan voor elke gemeente in Nederland van meerwaarde zijn. Voor […]