Actueel


Handreiking signaal Box 1 en Box 3 (Belastingdienst)

14 december 2019

De werkgroep IGH heeft een handreiking ontwikkeld om inkomen en vermogenspositie van de uitkeringsgerechtigde beter in beeld te hebben, op basis van het signaal Inkomen (UWV, Box 2) en gegevens van de Belastingdienst over inkomsten in Box 1 en vermogen in Box 3. Meer informatie op https://gbi-gemeenten.nl/igh/


Wie maakt chocola van de toeslagenspaghetti?

3 november 2019

Ronald van As, directeur Inkomen van de gemeente Rotterdam en bestuurslid GBI, pleit voor een grondige herziening van het sociale zekerheids- en het belastingstelsel. De onoverzichtelijke wirwar aan toeslagen maakt het haast onmogelijk om mensen goed te helpen. Lees het interview met hem op pagina 40 en 41 van iBestuur: https://ibestuur.nl/magazine/ibestuur-nummer-32


Monnikenwerk

24 oktober 2019

De column van Wouter de Haan voor iBestuur. Over het langdurige en taaie proces om te komen standaardisering. Monnikenwerk dat vraagt om geduld, motivatie en uithoudingsvermogen.https://ibestuur.nl/weblog/monnikenwerk


Gemak dient de mens

1 oktober 2019

De column van Anco Hamming voor i-bestuur. Over de wens en noodzaak tot slim digitaal werken en de complexe uitdagingen die je daarbij tegen komt.https://ibestuur.nl/weblog/gemak-dient-de-mens


GBI ondertekent groeipact Common Ground

5 juli 2019

Op 3 juli, tijdens het iBestuur-congres, hebben de eerste partijen (gemeenten, VNG, marktpartijen en ketenpartners) het groeipact Common Ground ondertekend. GBI is een van de ondertekenaars. Met het tekenen van dit groeipact is een belangrijke stap gezet richting een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening voor gemeenten. >> Lees meer