Handreiking signaal Box 1 en Box 3 (Belastingdienst)

14 december 2019

De werkgroep IGH heeft een handreiking ontwikkeld om inkomen en vermogenspositie van de uitkeringsgerechtigde beter in beeld te hebben, op basis van het signaal Inkomen (UWV, Box 2) en gegevens van de Belastingdienst over inkomsten in Box 1 en vermogen in Box 3. Meer informatie op https://gbi-gemeenten.nl/igh/