Wie maakt chocola van de toeslagenspaghetti?

3 november 2019

Ronald van As, directeur Inkomen van de gemeente Rotterdam en bestuurslid GBI, pleit voor een grondige herziening van het sociale zekerheids- en het belastingstelsel. De onoverzichtelijke wirwar aan toeslagen maakt het haast onmogelijk om mensen goed te helpen. Lees het interview met hem op pagina 40 en 41 van iBestuur: https://ibestuur.nl/magazine/ibestuur-nummer-32