Strategie 2019-2023: herijking

26 februari 2019

De koers van strategie is gewijzigd. We laten het samen ontwikkelen en gebruiken van één omvattende en robuuste moderne ICT-oplossing voor het Inkomensdomein los. Verschillende ontwikkelingen geven hiertoe aanleiding:

  • De brede (h)erkenning dat de digitale transitie een disruptieve invloed heeft op het functioneren van de samenleving en van de overheid, terwijl we niet precies weten hoe dat zal uitpakken;
  • De ontwikkeling van Edison door de G4, een markt die begint te bewegen en er zijn ook andere initiatieven (publiek en commercieel) die vanuit GBI-perspectief interessant zijn (bijvoorbeeld I4Sociaal);
  • De ontwikkeling van Common Ground binnen ‘Samen Organiseren’ ;
  • Het inzicht dat technologische ontwikkeling ons dwingt om voortdurend mee te blijven bewegen;
  • Grote big-bang veranderingen die jaren duren, zijn kwetsbaar en riskant. We moeten streven naar modulariseren en kort-cyclisch ontwikkelen (agile).

Lees verder in de Kernnotitie strategie GBI 2019-2023