GBI op Congres VNG-Realisatie Back to the Future (28-03-18)

20 maart 2018

“Niet digitaliseren voor één gemeente, maar voor 380 gemeenten.” Vanuit die ambitie organiseren wij een sessie voor iedereen die meer wil weten over GBI: wat wil deze samenwerking bereiken, wat is de visie en de strategie, hoe gaat het in de praktijk, welke autonomie heb je als GBI-gemeente?

GBI streeft na om alle 42 transacties in het domein inkomen vast te leggen in één standaard voor proces, informatievoorziening en applicatievoorziening. Door deze basisprocessen gemeenschappelijk te definiëren en op basis daarvan gemeenschappelijk de regie- en opdrachtgeversrol te vervullen kunnen we zorgen dat we veel hoogwaardiger ondersteuning krijgen, terwijl gemeenten zelf de regierol houden (samen en individueel). Door GBI kan de uitvoering in de toekomst eenduidiger, efficiënter en effectiever.

Onze sessie op het congres geeft inzicht in het proces hier naartoe en wat dit al aan concrete resultaten heeft opgeleverd. Lees meer over het congres