GBI op Congres VNG-Realisatie Back to the Future (28-03-18)

“Niet digitaliseren voor één gemeente, maar voor 380 gemeenten.” Vanuit die ambitie organiseren wij een sessie voor iedereen die meer wil weten over GBI: wat wil deze samenwerking bereiken, wat is de visie en de strategie, hoe gaat het in de praktijk, welke autonomie heb je als GBI-gemeente?

GBI streeft na om alle 42 transacties in het domein inkomen vast te leggen in één standaard voor proces, informatievoorziening en applicatievoorziening. Door deze basisprocessen gemeenschappelijk te definiëren en op basis daarvan gemeenschappelijk de regie- en opdrachtgeversrol te vervullen kunnen we zorgen dat we veel hoogwaardiger ondersteuning krijgen, terwijl gemeenten zelf de regierol houden (samen en individueel). Door GBI kan de uitvoering in de toekomst eenduidiger, efficiënter en effectiever.

Onze sessie op het congres geeft inzicht in het proces hier naartoe en wat dit al aan concrete resultaten heeft opgeleverd. Lees meer over het congres

GBI-gemeenten nemen deel aan Fieldlab Common Ground

In de week van 5 maart buigen, in Eindhoven, knappe binnen- en buitenlandse koppen zich een week lang voor Common Ground over de volgende vijf thema’s:
1. Services en Toepassingen.
2. Implementatie en Verandermanagement
3. Wettelijk Kader en Ethiek
4. Techniek
5. Digitale Identiteit.

Aan het einde van de week wordt verwacht op deze thema’s fikse vooruitgang te hebben geboekt waardoor we een forse stap zetten om Common Ground verder te brengen. Waarom het Fieldlab heet? Omdat het weliswaar lijkt op een hackathon, maar geen hackathon is. Op het einde van de week kijken we wat al meteen wat we kunnen gaan inzetten of gebruiken. Waarom: de huidige IT-infrastructuur is bijzonder complex en daardoor kwetsbaar en weinig innovatief in de meeste gemeenten. Met Common Ground maken we het landschap voor de applicaties eenvoudiger. Met als doel om de dienstverlening sneller, goedkoper, transparanter en flexibeler te maken. Van een olietanker stappen we over op een vloot wendbare speedboten. Niet allemaal tegelijk en ook niet alles in één keer. Elke gemeente behoudt de regie over de overstap. Zo houden we regie op de transitie. Voor GBI-gemeenten staat die transitie voor de deur. Het Fieldlab geeft inzicht in de integratie- en migratievraagstukken van ‘oud’ naar ‘nieuw’.
Meer info: https://commonground.pleio.nl