GBI is koploper van “Samen organiseren”

30 november 2016

De buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) van de VNG heeft in november 2016 besloten om onder de noemer “Samen organiseren” ervoor te zorgen dat menskracht en middelen beschikbaar zijn voor gezamenlijke projecten van gemeenten om de dienstverlening en informatievoorziening in gemeenten te verbeteren. Alleen door samenwerking op een grotere schaal te organiseren, kunnen gemeenten innoveren en hun dienstverlening up to date krijgen. Het idee achter de keuze om samen te organiseren, is: wat we samen kunnen doen, dat moeten we ook samen doen. En daarnaast of daarbinnen leveren gemeenten maatwerk aangepast aan hun lokale situatie.

GBI past naadloos in deze filosofie. Wij zijn er trots op dat we koploper zijn in deze beweging!

Meer lezen:
VNG Magazine
Het BALV voorstel