Marktonderzoek GBI

5 mei 2015

De GBI-deelnemers starten een marktonderzoek, vanuit de behoefte om:

  • Inhoudelijke reacties van marktpartijen te ontvangen op het concept van de GBI en meer specifiek op de vastgestelde specificaties van de Aanvraag Levensonderhoud (inhoud).
  • Te onderzoeken hoe de markt in elkaar zit en welke marktpartijen – indien opportuun – mogelijk in de ontwikkeling geïnteresseerd zijn.
  • De markt te testen op de keuze van de gemeenten om zelf eigenaar en beheerder van de GBI (en de componenten te worden), welke verwachtingen de markt heeft ten aanzien van het opdrachtgeverschap en de ontwikkelkosten voor de gemeenten wanneer die gevraagd zouden worden een rol te spelen bij de realisatie van de GBI.

Het marktonderzoek is aangekondigd op TenderNed.