Stand van zaken besluitvorming

Inmiddels hebben de meeste colleges het besluit genomen om zich bestuurlijk en financieel te committeren om de laatste fase van het onderzoek te doen en uitwerkingen te maken die nodig zijn om met GBI te kunnen starten. Besluiten zijn inmiddels genomen door: Den Bosch, Eindhoven, Emmen, Enschede, Nijmegen, Tilburg en Zwolle. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht hebben hierover besloten in het kader van hun investeringsprogramma.

Marktonderzoek GBI

De GBI-deelnemers starten een marktonderzoek, vanuit de behoefte om:

  • Inhoudelijke reacties van marktpartijen te ontvangen op het concept van de GBI en meer specifiek op de vastgestelde specificaties van de Aanvraag Levensonderhoud (inhoud).
  • Te onderzoeken hoe de markt in elkaar zit en welke marktpartijen – indien opportuun – mogelijk in de ontwikkeling geïnteresseerd zijn.
  • De markt te testen op de keuze van de gemeenten om zelf eigenaar en beheerder van de GBI (en de componenten te worden), welke verwachtingen de markt heeft ten aanzien van het opdrachtgeverschap en de ontwikkelkosten voor de gemeenten wanneer die gevraagd zouden worden een rol te spelen bij de realisatie van de GBI.

Het marktonderzoek is aangekondigd op TenderNed.