Verder uitwerken van transacties

13 maart 2015

Het proces inkomensverstrekking is ingedeeld in 50 transacties, die allemaal zijn beschreven in het transactieboek en waarvan er tot nu toe 8 op hoofdlijnen zijn uitgewerkt. De komende maanden worden verschillende transacties gedetailleerder uitgewerkt, waaronder:

Transactie Aanvraag levensonderhoud (ALO)

De huidige transactie aanvraag levensonderhoud (ALO) is een tijdrovende transactie. Een vergaande gedigitaliseerde en geautomatiseerde uitvoering van deze transactie heeft dan ook een groot besparingspotentieel. Voor 8 van de 13 deelnemers in GBI is deze berekend op een structurele besparing van 8,5 miljoen euro op jaarbasis. Momenteel wordt de transactie ALO gedetailleerd uitgewerkt zodat deze in een volgende fase kan worden gerealiseerd en geïmplementeerd in de GBI. De animatie schetst hoe het moet gaan werken.

Transactie Digitaal handhaven

De transactie Digitaal handhaven naar het concept van de gemeente Den Haag wordt in de andere gemeenten uitgerold. De komende maanden wordt duidelijk hoe en op welke termijn deze transactie kan worden geïmplementeerd bij alle GBI-deelnemers.