Plan van aanpak voor 2015

13 maart 2015

De deelnemers in het project GBI hebben een plan van aanpak voor 2015 opgesteld, dat er op gericht is om eind 2015 daadwerkelijk met GBI te kunnen starten. De hoofdonderwerpen van dit plan:

Uitwerken van de inhoud

Activiteiten die nodig zijn om GBI inhoudelijk vorm te kunnen geven, zoals het uitwerken van de verschillende transacties uit het inkomensdeel Participatiewet en een proces-, applicatie en informatie architectuur.

De betrokkenheid van gemeenten bij GBI

Het informeren van andere gemeenten over GBI en de mogelijkheden (incl. voorwaarden en instapmomenten) voor deelname.

Business plan voor de GBI-organisatie

De GBI-organisatie wordt een kleine, hoogwaardige beheerorganisatie. Een aparte juridische entiteit, waarvan gemeenten eigenaar zijn. Het business plan beschrijft hoe die GBI-organisatie er uit komt te zien. Denk aan: taken/functie, formatie en budget, het eigenaarschap, de rechtsvorm en governance, en het ontwikkelpad van deze organisatie.