Maart-april: Besluitvorming in 13 gemeenten

13 maart 2015

De colleges van de 13 gemeenten nemen deze weken het besluit waarmee zij zich bestuurlijk en financieel committeren om de laatste fase van het onderzoek te doen en uitwerkingen te maken die nodig zijn om met GBI te kunnen starten. De gemeente Den Bosch heeft dit besluit inmiddels als eerste genomen.
Zij nemen nog niet het besluit om GBI te realiseren. Dat besluit is aan de orde in het najaar van 2015.