Informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerde gemeenten

13 maart 2015

Verschillende andere grote(re) gemeenten hebben hun interesse in de GBI getoond. De komende weken worden zij bijgepraat over de stand van zaken rond de ontwikkeling van GBI en de voorwaarden om mee te doen met GBI.

Is uw gemeente geïnteresseerd in GBI, neem dan contact op.