Maart-april: Besluitvorming in 13 gemeenten

De colleges van de 13 gemeenten nemen deze weken het besluit waarmee zij zich bestuurlijk en financieel committeren om de laatste fase van het onderzoek te doen en uitwerkingen te maken die nodig zijn om met GBI te kunnen starten. De gemeente Den Bosch heeft dit besluit inmiddels als eerste genomen.
Zij nemen nog niet het besluit om GBI te realiseren. Dat besluit is aan de orde in het najaar van 2015.

Verder uitwerken van transacties

Het proces inkomensverstrekking is ingedeeld in 50 transacties, die allemaal zijn beschreven in het transactieboek en waarvan er tot nu toe 8 op hoofdlijnen zijn uitgewerkt. De komende maanden worden verschillende transacties gedetailleerder uitgewerkt, waaronder:

Transactie Aanvraag levensonderhoud (ALO)

De huidige transactie aanvraag levensonderhoud (ALO) is een tijdrovende transactie. Een vergaande gedigitaliseerde en geautomatiseerde uitvoering van deze transactie heeft dan ook een groot besparingspotentieel. Voor 8 van de 13 deelnemers in GBI is deze berekend op een structurele besparing van 8,5 miljoen euro op jaarbasis. Momenteel wordt de transactie ALO gedetailleerd uitgewerkt zodat deze in een volgende fase kan worden gerealiseerd en geïmplementeerd in de GBI. De animatie schetst hoe het moet gaan werken.

Transactie Digitaal handhaven

De transactie Digitaal handhaven naar het concept van de gemeente Den Haag wordt in de andere gemeenten uitgerold. De komende maanden wordt duidelijk hoe en op welke termijn deze transactie kan worden geïmplementeerd bij alle GBI-deelnemers.

Plan van aanpak voor 2015

De deelnemers in het project GBI hebben een plan van aanpak voor 2015 opgesteld, dat er op gericht is om eind 2015 daadwerkelijk met GBI te kunnen starten. De hoofdonderwerpen van dit plan:

Uitwerken van de inhoud

Activiteiten die nodig zijn om GBI inhoudelijk vorm te kunnen geven, zoals het uitwerken van de verschillende transacties uit het inkomensdeel Participatiewet en een proces-, applicatie en informatie architectuur.

De betrokkenheid van gemeenten bij GBI

Het informeren van andere gemeenten over GBI en de mogelijkheden (incl. voorwaarden en instapmomenten) voor deelname.

Business plan voor de GBI-organisatie

De GBI-organisatie wordt een kleine, hoogwaardige beheerorganisatie. Een aparte juridische entiteit, waarvan gemeenten eigenaar zijn. Het business plan beschrijft hoe die GBI-organisatie er uit komt te zien. Denk aan: taken/functie, formatie en budget, het eigenaarschap, de rechtsvorm en governance, en het ontwikkelpad van deze organisatie.