Binnen GBI werken gemeenten aan een substantiële verbetering van de dienstverlening op het gebied van inkomen. Samen optrekken! Dit levert slimme, klantvriendelijke oplossingen op. Wat we samen bedenken, stellen we 355 keer lokaal beschikbaar. Dat is Samen Beter.

Bekijk de praatplaat en animatie voor een compacte toelichting op onze scope en werkwijze.

Kijk in onze werkagenda aan welke prioriteiten wij in 2020 werken.

Daarom GBI

Minder bureaucratie
Wie een aanvraag voor een bijstandsuitkering doet, wordt voortdurend gevraagd om informatie die binnen het inkomensdomein al bekend is: bij gemeente zelf, bij het UWV of bij een van de vele andere ketenpartners.

Stel je voor dat gemeenten – net als de Belastingdienst – de aanvragers voorzien van alle informatie die verzameld, gebundeld en ingevuld is. Wie een uitkering aanvraagt, hoeft dan alleen nog te controleren en waar nodig aan te vullen.

Betere dienstverlening
Onze menskracht zit in administratieve handelingen, waar computers tegenwoordig veel slimmer en sneller in zijn. Die menskracht komt beter tot zijn recht in dienstverlening op de menselijke maat.

Stel je voor dat we de professionals inzetten voor betere dienstverlening op de menselijke maat, ondersteund met moderne ICT-middelen. Denk aan interactieve apps op websites en telefoon zoals wij die allemaal gewend zijn bij internetwinkels, vliegmaatschappijen, etc.

Slimmer inrichten ketens
We zijn als overheid zelf een van de grootste veroorzakers van schuldenproblematiek bij burgers. Dit speelt o.a. bij de verrekening van neveninkomsten naast de uitkering: we keren eerst teveel uit om dat later te corrigeren.

We leven in een hoog-geautomatiseerde samenleving, waar loon en neveninkomensten digitaal worden betaald. Stel je voor dat we met bestaande techniek en inkomensinformatie onze ketens slimmer inrichten zodat we die ook direct met elkaar verrekenen.

Participanten